Personas og Scenarier

Borger.dk personas

Personas from the Borger.dk project

Personas er beskrivelser af fiktive brugere.
Når personas er kombineret med scenarier giver de et stærkt værktøj, som strømliner al tilgængelig viden om brugere i et meget handlingsrettet produkt.

Personas er værktøjer, som virksomheder bruger i udviklingen af en dybere forståelse af forskellige brugertyper. Scenarier derimod, illustrerer eller fortæller historien om personaerne i en given situation. Dette er gjort i forbindelse med udviklingen eller designet af et produkt eller service. Scenarier er typisk basserede på et produkts prædefinerede mål og funktioner. Ved at skabe en persona til et produkt og placere personaen i en sammenhæng med et scenarie, hvor produktet bruges, giver det virksomheden mere information om, hvorledes servicen/produktet passer sammen med den beregnede brugers behov. Altså, personas kan hjælpe dig med at fastslå, om din strategi er på rette spor.

Personas giver os mulighed for:

- At viderebringe viden om brugerne til udviklerne, programmørerne, designerne, softwareudviklerne og kommunikationsmedarbejderne.
- At samle viden omkring hvordan en bruger vil bruge produktet eller servicen.
- At tage brugeren til nøje overvejelse og forstå, hvad en bruger vil have og har brug for i forhold til et produkt eller en service.

Her hos SnitkerGroup arbejder vi med Lene Nielsens ’10 trin til personas’, når vi udvikler personas for vores kunder. Lene Nielsens proceduremæssige tilgang i udviklingen af personas giver et link, der forbinder den færdige persona til en virksomheds strategi. De udviklede personas samles i en database, der forbinder det beskrivende data til andet repræsentativt data og skaber den ideelle persona. Processen sikrer, at alle kan følge og forstå vigtigheden ved at bruge personas, og hvordan personas kan give brugbar information under projektudviklingsstadierne.

Du kan læse mere om personas på Lene Nielsen’s hjemmeside.

Comments are closed.