Frederiksberg Kommune

Brugertest frigør udviklingstid 
Frederiksberg Kommune launchede deres nye hjemmeside frederiksberg.dk. Hjemmesiden er resultatet af en ambitiøs strategi om at udnytte de digitale medier innovativt til at give borgerne den bedst mulige service. Derfor har man også lagt stor vægt på brugerinddragelse. SnitkerGroup har derfor løbende testet i hele udviklingsfasen.

Frederiksberg Kommune er absolut en foregangskommune i forhold til digital borgerservice. Og udviklingen af frederiksberg.dk er ingen undtagelse – hjemmesiden har efterfølgende fået mange positive kommentarer for graden af brugervenlighed, fra både borgere og fra den kommunale verden.

Webkoordinator Rune Mejlvang fortæller om projektets fokus
”Det var meget vigtigt for os at få testet og se om borgerne rent faktisk var glade for de valg, vi havde taget – fordi det her skal være et borgerværktøj og ikke et kommuneværktøj”.

Den store udfordring ved at udvikle i kommunalt regi er den brede målgruppe. Hjemmesiden skal både adressere borgere og erhvervsliv og deres meget forskellige behov. Derudover pointerer Rune Mejlvang, at man i udviklingsfasen har søgt at fokusere på den opgave, brugeren skal løse og tilpasse navigationen i forhold til opgaven i stedet for at forsøge at gennemtvinge én ens navigation på hele hjemmesiden.

SnitkerGroup bidrog med fokusgrupper i analysefasen, tænke-højt test af prototyper i udviklingsfasen og afsluttende tænke-højt test inden launch. De løbende tests har været med til at sikre kvaliteten af beslutningsgrundlaget, og det at få valideret projektet eksternt har haft stor værdi for udviklingsafdelingen.

I forhold til budgettet, har testene ligeledes haft stor værdi. Rune Mejlvang siger:
“Nogle af de ting der blev afklaret i vores indledende fokusgruppe gjorde, at vi fik frigjort en fjerdedel af vores udviklingstid. Så der har været en intern forståelse af, at det her var noget, der sparede os penge og gav os ressourcer til at lave det rigtige”.

Fakta
Frederiksberg Kommune har 92.000 indbyggere, på kun knap 9 kvadratkilometer. Der er 7000 ansatte i kommunen, hvoraf de 800 arbejder på rådhuset. Ansvaret for frederiksberg.dk ligger i kommunens Digitale Forvaltning hvorfra kommunens digitaliseringsindsats styres.

Arbejdet med hjemmesiden er højt prioriteret. Målet er, at hjemmesiden skal være interessant, tilgængelig og let at bruge. Og den skal gøre det lettere at være borger i Frederiksberg Kommune.

Comments are closed.