Ekspertevalueringer

Expert Review

Expert Review

Spørgeskemaundersøgelser

Vores samling af data er indsamlet fra online og offline undersøgelser. Den samlede information giver os mulighed for at undersøge brugeradfærd, holdninger og trends.

Ekspertevalueringer

Ekspertevalueringer (også kendt som heuristiske evalueringer) er en af de mest effektive inpektionsmetoder til at optimere produkterne og services i henhold til etablerede standarder, principper og retningslinjer, der definerer de bedste fremgangsmåder. Anvendelse af konventioner er i mange tilfælde godt vedtaget for at sikre en mere lige adgang til produkter og services ved at støtte faktorer som kendskab, forudsigelighed, konsistens og klarhed.

Kognitive gennemgange

Kognitive gennemgange er en metode, der bliver brugt til at synliggøre barrierer i processen og flowet i brugeroplevelsen. Den fokuserer primært på at identificere og evaluere sekvenser, systemhandlinger og outputs, der findes i forbindelse med brugerinteraktion. Den sigter mod at gøre løsningen af opgaver intuitiv og let. Metoden kan bruges, når der skal evalueres eksisterende systemer såvel som ved evaluering af prototyper tidligere i designfasen.

Comments are closed.