Danfoss

Produktinnovation afhængig af brugerinddragelse
SnitkerGroup gennemførte en række test for Danfoss. Devi, som er den afdeling i Danfoss, der arbejder med gulvvarme, har udviklet et nyt varmestyringspanel med touch screen. Gennem hele forløbet har der fra Danfoss´ side været et ønske om at inddrage brugerne. Projektets tekniske projektleder, Jesper Vraa, fortæller:

“Vi gik meget op i at finde ud af, hvad der er kundens behov og hvordan deres hverdag ser ud. Hvis man spørger: hvad kunne du godt tænke dig?”, kan det være svært at få et svar, men hvis man hører om folks hverdag, er det nemmere at vurdere, hvad der kan gøre deres hverdag lettere”.

At tænke brugerne ind i innovationsprocessen er ikke nyt for Danfoss. Men dette projekt har været en stor satsning, og der har derfor i endnu højere grad været fokus på brugerne. Varmestyringspanelet er blevet testet i flere forskellige lande og testene har været en del af en iterativ proces, hvor produktet løbende er blevet prøvet af. Jesper Vraa fortæller:

”Vi kørte tre større testforløb, hvor et forløb kunne vare flere dage og i flere lande. Indimellem lavede vi rettelser og fik hele tiden tunet produktet ind. Det synes jeg var rigtig givtigt. Det var også givtigt, at vi var med og selv kunne se det og nogle gange tog vi underleverandører med over til SnitkerGroup så de selv kunne få syn for sagen…”

Udfordringen i projektet er, at størstedelen af produktet er skjult, mens kun en lille del er tilgængelige for slutbrugeren. Samtidigt påpeger Jesper Vraa, at varmestyringspanelet ikke benyttes dagligt, og at det derfor skal være så intuitivt som muligt – så brugeren ikke oplever at skulle starte forfra hver gang gulvvarmen skal reguleres.

Jesper Vraa vurderer: ”Fordi brugerfladen er så stor en del af vores produkt, havde det været katastrofalt, hvis vi havde fejlet. Her har SnitkerGroup generelt været med til at løfte brugervenligheden på vores produkt”.

Jesper påpeger derudover at SnitkerGroup på følgende tre områder har været særligt stærke:
1. Samarbejdet.
2. Forståelsen af applikationen.
3. Rekruttering af de rigtige respondenter.

Comments are closed.